Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

System för åkerier och egna producenter

Dagens vägtransporter ställer höga krav på spårbarhet, leveransprecision och kostnadseffektivt. Godsmodulen i TrafficBizNet är lätthanterad och ger bästa tänkbara stöd till samtliga dessa områden. Perfekt för verksamheter som transporterar lantbruksprodukter, djur, livsmedel, bulkvaror och annat icke-kollimärkt gods.

Förenklad administration i hela kedjan

Ett bra systemstöd är idag en nödvändighet för att inte administrationen ska bli överväldigande. Capplon har varit med och lett utvecklingen av administrationsverktyg för transporter och uppdrag i närmare 15 år. Detta är en garanti för system som fungerar i verkligheten och underlättar det dagliga arbetet. Nedan beskrivs hur de olika rollerna får nytta av automatiken i TrafficBizNet.

Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

För ordermottagaren

Smidig bokning

 • Spara återkommande projekt, kontakter och adresser
 • Lägg till fritext på uppdraget och orderraderna
 • Sätt prioritet – normal, express eller datum

Rätt från början

 • Snabbval av artiklar som ska transporteras
 • Inbyggd kalender som bokar de fasta uppdragen

Fakturasammanställning

 • Fakturaunderlaget sätts ihop helt automatiskt av systemet
 • Ändra enkelt priser och antal innan fakturan skapas
Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

För planeraren

Kontroll

 • Se aktiva uppdrag i listvy och utmärkta på karta
 • Se exakt var fordon och containers befinner sig
 • Få kontinuerliga statusuppdateringar direkt från fordonen

Flexibel planering

 • Snabbval för att flytta uppdrag mellan fordon
 • Enkelt att ändra och makulera uppdrag
 • Enkelt att lägga till eller ändra rapporterade uppgifter

Enkel kommunikation

 • Skicka meddelanden och få svar via fordonsplattan
 • Enkelt att ändra uppgifter både från fordonet och kontoret
Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

För chauffören

Slipp papper

 • Använd platta eller mobil för uppdrag och återrapportering
 • Enkla menyer och tydligt gränssnitt
 • Inbyggt kartläge

Hitta rätt utan att behöva fråga

 • Ruttvisning till den exakta uppdragsplatsen
 • Väljer vägar kompatibla med tunga fordon

Enkel rapportering

 • Rapportera platser, tider, artiklar och tillägg
 • När rapporteringen är klar kan du släppa uppdraget – inga papper eller kom-ihåg
Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

För VD

Snabb faktureringsprocess

 • Ingen risk för ”mänskliga faktorn” vid fakturering
 • Ingen risk att fakturerbara mil, tid och artiklar tappas bort

Följ verksamheten

 • Fullständig spårbarhet av uppdrag bakåt i tiden
 • Färdiga statistikmallar för uppföljning av verksamheten

Enkel styrning

 • Enkelt att sätta behörigheter för användare
 • Låt kunderna följa sina uppdrag och hämta statistik via webportalen
 • Anpassningsbara register för att konfigurerar systemet utifrån verksamheten
Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

För IT

Snabb och personlig support

 • Helsvensk service och support
 • Inget ”tryck 1 för att komma till…”
 • Användarutbildningar genomförs direkt av Capplon

Stabil programvara

 • Programvara 100% proffessionellt utvecklad av Capplon
 • Gedigen erfarenhet av REST API och Web API
 • Avancerad säkerhetsstruktur i alla systemdelar

Kontroll på yttre faktorer

 • Endast välrenommerade leverantörer
 • Back-up på viktiga funktioner och tjänster
 • Full uppfyllnad av GDPR

Kom igång med TrafficBizNet

Vill du komma igång med TrafficBizNet för godstransporter eller se hur systemet fungerar i verkligheten? Kontakta oss på uppgifterna nedan så ordnar vi ett möte eller demo där du får se vad systemet kan göra för din verksamhet.

Telefon: 0370-65 69 19

E-post: info@capplon.se