Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

Arbetsordersystem för effektivt projektledning

Effektiv projektledning är ofta central för att tidsplaner ska kunna hållas och för att beställaren ska bli nöjd med utförandet. Med de grundfunktioner som ingår i TrafficBizNet kan service- och entreprenadföretag minimera pappershanteringen och samla administrationen i ett och samma system. Systemet har en välbyggd arkitektur för att strukturera och samla ihop uppdrag som hör till samma projekt vilket ger kontroll och hög kvalité på underlagen till kund.

Förenklad administration i hela kedjan

Ett bra systemstöd är idag en nödvändighet för att inte administrationen ska bli överväldigande. Capplon har varit med och lett utvecklingen av administrationsverktyg för transporter och arbetsorder i närmare 15 år. Detta är en garanti för system som fungerar i verkligheten och underlättar det dagliga arbetet. Nedan beskrivs hur de olika rollerna får nytta av automatiken i TrafficBizNet.

Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

För ordermottagaren

Smidig bokning

 • Spara återkommande projekt, kontakter och adresser
 • Lägg till fritext på uppdraget och orderraderna
 • Sätt prioritet – normal, express eller datum

Rätt från början

 • Möjlighet att skapa egna uppdragstyper
 • Inbyggd kalender som bokar de fasta uppdragen

Fakturasammanställning

 • Fakturaunderlaget sätts ihop helt automatiskt av systemet
 • Smart arkitektur för uppdrag som hör till samma projekt
 • Ändra enkelt priser och antal innan fakturan skapas
Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

För planeraren

Kontroll

 • Se aktiva uppdrag i listvy och utmärkta på karta
 • Se exakt var fordon och containers befinner sig
 • Få kontinuerliga statusuppdateringar direkt från fordonen

Flexibel planering

 • Snabbval för att flytta uppdrag mellan fordon
 • Enkelt att ändra och makulera uppdrag
 • Enkelt att lägga till eller ändra rapporterade uppgifter

Enkel kommunikation

 • Skicka meddelanden och få svar via fordonsplattan
 • Enkelt att ändra uppgifter både från fordonet och kontoret
Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

För chauffören

Slipp papper

 • Använd platta eller mobil för uppdrag och återrapportering
 • Enkla menyer och tydligt gränssnitt
 • Inbyggt kartläge

Hitta rätt utan att behöva fråga

 • Ruttvisning till den exakta uppdragsplatsen
 • Väljer vägar kompatibla med tunga fordon

Enkel rapportering

 • Rapportera slang, vikt, tillägg och anmärkningar
 • När rapporteringen är klar kan du släppa uppdraget – inga papper eller kom-ihåg
Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

För VD

Snabb faktureringsprocess

 • Ingen risk för ”mänskliga faktorn” vid fakturering
 • Ingen risk att fakturerbara mil, tid och artiklar tappas bort

Följ verksamheten

 • Fullständig spårbarhet av uppdrag bakåt i tiden
 • Färdiga statistikmallar för uppföljning av verksamheten

Enkel styrning

 • Enkelt att sätta behörigheter för användare
 • Låt kunderna följa sina uppdrag och hämta statistik via webportalen
 • Anpassningsbara register för att konfigurerar systemet utifrån verksamheten
Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

För IT

Snabb och personlig support

 • Helsvensk service och support
 • Inget ”tryck 1 för att komma till…”
 • Användarutbildningar genomförs direkt av Capplon

Stabil programvara

 • Programvara 100% proffessionellt utvecklad av Capplon
 • Gedigen erfarenhet av REST API och Web API
 • Avancerad säkerhetsstruktur i alla systemdelar

Kontroll på yttre faktorer

 • Endast välrenommerade leverantörer
 • Back-up på viktiga funktioner och tjänster
 • Full uppfyllnad av GDPR

Kom igång med TrafficBizNet

Vill du komma igång med TrafficBizNet för service och entreprenad eller kanske se hur systemet fungerar i verkligheten? Kontakta oss på uppgifterna nedan så ordnar vi ett möte eller demo där du får se vad systemet kan göra för din verksamhet.

Telefon: 0370-65 69 19

E-post: info@capplon.se