Produkter

Systemlösningar


Ordersystem

TrafficBizNet®

Ordersystem för transportföretag

Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

Easy-serien


Lagersystem

ScanEasy

System för enkel lagerhantering

Lagersystem, Lagerprogram, Lagerhanteringssystem, Program för lagerhantering, Lagerhållningssystem, Lagerhållningsprogram, WMS

Kassaprogram

CashEasy

Kassaprogram för kontantfaktura

Kassaprogram, Kassasystem, Kassaregister, Kontantfaktura, Svart låda

Hårdvara


RFID

Taggar och läsare

Robust RFID-teknologi

RFID, NFC, Taggar, Läsare, Sopkärl, Avfallskärl