TrafficBizNet®

Ordersystem för transporter & servicearbeten

Ordersystem, Faktureringssystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

Ett komplett system för orderhantering

TrafficBizNet är ett komplett ordersystem som sammanlänkar och optimerar processerna i din transportverksamhet.

Läs hela

Intelligenta moduler för ordermottagning, transportledning, avrapportering och fakturasammanställning automatiserar hela uppdragshanteringen från bokning till faktura. Systemet integrerar dessutom dina andra datasystem vilket gör att du kan hantera all information i en enda IT-miljö. Upptäck hur du kan öka kundnöjdheten, optimera resursanvändningen och minska administrationen redan idag.

Kundreferenser

”Capplon har hjälpt oss att växa. Utan Capplon, och företagets logistiksystem TrafficBizNet, hade vi inte varit där vi är idag. Systemet är mycket smidigt och helt ovärderligt för oss.”

Arne Widegren | W.A.C Recycling

”Sedan vi införde TrafficBizNet är våra arbetsdagar mycket lugnare, ingen stress, allt är planerat och vi har full kontroll.”

Camilla, Thomas och Tommy | Ramneskogs Recycling AB

”TrafficBizNet har underlättat vårt arbete något helt makalöst. Hade vi haft kvar det gamla systemet vet jag inte hur vi skulle klara det flöde vi har idag.”

Mattias Skog | BMR Produkter AB

”Capplon har varit en mycket seriös partner genom hela implementationen och har tack vare sitt starka processtänk förstått våra behov och krav mycket väl.”

Robert Svensson | Nässjö Miljö och Återvinning

Höjdpunkter

Ett enkelt arbetsflöde

Arbetsflödet i TrafficBizNet följer en mycket tydlig och enkel struktur vilket gör det smidigt för alla som jobbar i systemet att slutföra momenten och knuffa order framåt.

Läs mer

Alla uppdrag får ordningen boka, planera, rapportera och fakturera. På så sätt finns det ingen risk att information hamnar mellan stolarna samtidigt som det är mycket enkelt för alla att överblicka, förstå och följa flödet på varje order.

Ordersystem, Faktureringssystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

En effektiv transportledning

Ett effektivt transportledningssystem / transportplaneringssystem sparar både tid och mil.

Läs mer

Den lättöverskådliga planeringsvyn och den interaktiva kartan i TrafficBizNet visar exakt vad som är planerat på respektive fordon. Smarta färgkoder, informationsbrickor och filter gör det enkelt att hitta en optimal uppdragsfördelning samt undvika tomkörningar. Dessutom budas, omfördelas och makuleras uppdrag med några klick utifrån ändringar som sker på kundsidan.

Ordersystem, Faktureringssystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

Kopplat till din fakturering

Den smarta integrationen till ditt ekonomisystem / affärssystem gör att hela faktureringen sköts med några klick.

Läs mer

Den bakomliggande arkitekturen sammanställer automatiskt de utförda uppdragen till kompletta fakturaunderlag. Alla orderrader skjuts snyggt in i tur och ordning med rätt prislista. Helt färdigt att överföra till ekonomisystemet och skicka till kund.

Ordersystem, Faktureringssystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

Så optimeras ditt orderflöde

Ordermottagning

En färdig koppling till ekonomisystemet som automatiskt hämtar all nödvändig kunddata.

Trading

Möjlighet att sätta förhandlade priser på varje uppdrag – utan att prislistan förstörs.

Exakta adresser

Möjlighet att ange exakt uppdragsplats i den inbyggda kartmiljön.

Transportplanering

Stöd till planeraren genom färgkoder, sorteringsmöjligheter och kartmiljö.

Mobil / platta

Mobil kommunikation för att skicka all uppdragsinformation direkt till chauffören.

Samlingsfaktura

Funktionalitet som automatiskt sammanställer orderinformationen till färdigt fakturaunderlag.

Uppföljning

Statistikmodul där verksamheten kan följas upp övergripande och i detalj.

Kundportal online

Möjlighet för kunderna att själv följa sina uppdrag och hämta sin statistik.

I molnet eller datorn

Möjlighet att köra systemet på egen server eller i en molnlösning.

Kom igång med TrafficBizNet

Från

3900

kr / månad*

*Avser leasing av systemversion Standard

Ingår alltid vid beställning

Obegränsat antal användare

Ett obegränsat antal användare kan läggas till utan några tillkommande kostnader.

Fri svensk support

Fri support via mail eller telefon där svar lämnas direkt av en insatt tekniker.

Installation

All installation och konfiguration ingår så att fokus kan hållas på ordinarie verksamhet.

Utbildning

Utbildning för användarna kan bokas kostnadsfritt i samband med driftstart.

Orderfunktioner

Alla menyer för att boka, planera, rapportera och fakturera ingår från start.

Statistikmodul

En gedigen rapportgenerator för kundstatistik och intern uppföljning är inbyggd i systemet.

Förberett för fordonsdatorer

Systemet levereras fullt förberett för att kopplas ihop med mobiltelefoner och plattor.

Artiklar och register

Konsultation och uppbyggnad av nödvändiga register ingår i samband med installationen.

Relaterade begrepp dennas sida: Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS, Verksamhetssystem, Affärssystem, Försystem, Ruttoptimering, Transport, Slamsugning, Spolning, Entreprenad, Återvinningsföretag, Skrotföretag, Åkeri, Orderhantering, Självfakturering, Projekt, Anläggning, Farligt avfall, Integration, Vågsystem, API