Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

TrafficBizNet

Ordersystem för transportföretag

Ett komplett system för orderhantering

TrafficBizNet är ett komplett ordersystem som sammanlänkar och optimerar processerna i din transportverksamhet. Intelligenta moduler för ordermottagning, transportledning, avrapportering och fakturasammanställning automatiserar hela uppdragshanteringen från bokning till faktura. Systemet integrerar dessutom dina andra datasystem vilket gör att du kan hantera all information i en enda IT-miljö. Upptäck hur du kan öka kundnöjdheten, optimera resursanvändningen och minska administrationen redan idag.

Kundreferenser

”Capplon har hjälpt oss att växa. Utan Capplon, och företagets logistiksystem TrafficBizNet, hade vi inte varit där vi är idag. Systemet är mycket smidigt och helt ovärderligt för oss.”

Arne Widegren | W.A.C Recycling

”Sedan vi införde TrafficBizNet är våra arbetsdagar mycket lugnare, ingen stress, allt är planerat och vi har full kontroll.”

Camilla, Thomas och Tommy | Ramneskogs Recycling AB

”TrafficBizNet har underlättat vårt arbete något helt makalöst. Hade vi haft kvar det gamla systemet vet jag inte hur vi skulle klara det flöde vi har idag.”

Mattias Skog | BMR Produkter AB

”Capplon har varit en mycket seriös partner genom hela implementationen och har tack vare sitt starka processtänk förstått våra behov och krav mycket väl.”

Robert Svensson | Nässjö Miljö och Återvinning

Höjdpunkter

Effektiv transportledning

Med ett effektivt transportledningssystem / transportplaneringssystem sparas både mil och tid. Den lättnavigerade kartmiljön i TrafficBizNet visar uppdrag och fordon i realtid vilket gör det enkelt att hitta optimala rutter och undvika tomkörningar.

Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

Kopplat till ditt ekonomisystem

Den smarta integrationen till ditt ekonomisystem / affärssystem gör att faktureringen kan göras med några klick. Den bakomliggande arkitekturen sammanställer automatiskt de utförda uppdragen till kompletta fakturaunderlag. Klara att överföra till ekonomisystemet och skicka till kund.

Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS

Snabbfakta ordersystem

Vad är ett ordersystem?

Ett ordersystem, även kallat arbetsordersystem, logistiksystem och bokningssystem är en mjukvara som används av företag och organisationer för att förenkla orderhanteringen och skapa en bättre kundupplevelse. Ordersystemet kan med fördel integreras med ett ekonomisystem eller affärssystem för att koppla samman och digitalisera hela orderflödet. Från ordermottagning och uppdragsplanering till rapportering och fakturering.

Funktioner för transportföretag

Ett ordersystem som är anpassat för transportbranschen (ofta kallat transportplaneringssystem eller transportledningssystem) används av åkerier och lastbilscentraler för godstransport, skrot, avfall, slamsugning, spolning, service, maskinarbeten m.m. Ett system för transportbranschen behöver ha specifika funktioner för att fungera optimalt. Exempelvis en kartmiljö med uppdrag och fordon, rapportering via mobiltelefon, containerspårning samt miljöstatistik.

Så optimeras orderflödet

Ordermottagning

En färdig koppling till ekonomisystemet som automatiskt hämtar all nödvändig kunddata.

Trading

Möjlighet att sätta förhandlade priser på varje uppdrag – utan att prislistan förstörs.

Exakta adresser

Möjlighet att ange exakt uppdragsplats i den inbyggda kartmiljön.

Transportplanering

Stöd till planeraren genom färgkoder, sorteringsmöjligheter och kartmiljö.

Mobil / platta

Mobil kommunikation för att skicka all uppdragsinformation direkt till chauffören.

Samlingsfaktura

Funktionalitet som automatiskt sammanställer orderinformationen till färdigt fakturaunderlag.

Uppföljning

Statistikmodul där verksamheten kan följas upp övergripande och i detalj.

Kundportal online

Möjlighet för kunderna att själv följa sina uppdrag och hämta sin statistik.

I molnet eller datorn

Möjlighet att köra systemet på egen server eller i en molnlösning.

Kom igång med TrafficBizNet

Från

2 495

kr / månad*

*Avser leasing av systemversion Standard

Ingår alltid vid beställning

Obegränsat antal användare

Ett obegränsat antal användare kan läggas till utan några tillkommande kostnader.

Fri svensk support

Fri support via mail eller telefon där svar lämnas direkt av en insatt tekniker.

Installation

All installation och konfiguration ingår så att fokus kan hållas på ordinarie verksamhet.

Utbildning

Utbildning för användarna kan bokas kostnadsfritt i samband med driftstart.

Orderfunktioner

Alla menyer för att boka, planera, rapportera och fakturera ingår från start.

Statistikmodul

En gedigen rapportgenerator för kundstatistik och intern uppföljning är inbyggd i systemet.

Förberett för fordonsdatorer

Systemet levereras fullt förberett för att kopplas ihop med mobiltelefoner och plattor.

Artiklar och register

Konsultation och uppbyggnad av nödvändiga register ingår i samband med installationen.

Relaterade begrepp dennas sida: Ordersystem, Transportledningssystem, Transportplaneringssystem, Arbetsordersystem, Bokningssystem, Logistiksystem, TMS, Verksamhetssystem, Affärssystem, Försystem, Ruttoptimering, Transport, Slamsugning, Spolning, Entreprenad, Återvinningsföretag, Skrotföretag, Åkeri, Orderhantering, Självfakturering, Projekt, Anläggning, Farligt avfall, Integration, Vågsystem, API